faktoring

Faktoring – jak działa?

Jak działa faktoring? Odpowiedź na to pytanie interesuje zapewne wszystkich tych przedsiębiorców, którzy w ramach swojej biznesowej codzienności muszą borykać się z nieterminowymi dłużnikami. Faktoring może pomóc w rozwiązaniu tego problemu oraz poprawieniu płynności finansowej firmy. W ramach faktoringu instytucja finansująca, czasem określana także jako faktor, wypłaca na żądanie klienta (faktoranta) środki pieniężne, jeśli faktorant posiada …